جهت استفاده از سامانه آنلاین معاملات کارگزاری گنجینه سپهر روی موبایل، می توانید اپلیکیشن این سامانه را از لینک های زیر بارگزاری فرمایید.